Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Ana Sayfa Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, AKSA SOLAR (“AKSA”) internet sitesinin kullanıcılara sağladığı bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

www.aksasolarenergy.com.tr'ye (“Site”) giren veya Site’deki herhangi bir bilgiyi kullanan her kullanıcı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

1. Site’de yer alan her türlü içerik, tanıtım ve bilgi, bilgi verme amaçlıdır ve AKSA SOLAR ile kullanıcı arasında sözleşme kurulmadığı müddetçe bağlayıcı değildir. Sözleşme yapıldığı durumlarda ise yalnızca o sözleşme kapsamındaki içerik ve bilgiler bağlayıcı nitelik taşır. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve/veya programların, verilerin kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan AKSA SOLAR ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, AKSA SOLAR yöneticisi ve/veya çalışanı sorumlu değildir.

2. AKSA SOLAR, herhangi bir zamanda Site’de mevcut her türlü hizmet, tasarım, ürün ve bilgi ile işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma, Site’yi yeniden düzenleme veya kapatma hakkını haizdir. Site’ye giriş ile yapılan değişiklikler kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

3. Site’de yayınlanan, fikri ve sınai mülkiyet hakları AKSA SOLAR'a ait olan bütün yazılı, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakkı saklıdır. Bunlara Site’de yer verilmesi, bu materyallerin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, izin ya da lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu materyaller AKSA SOLAR'ın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.

4. Site’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için tedbirler alınmış olmakla birlikte, kullanıcı kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Site’ye girilmesi nedeniyle kullanıcının işletim sistemi veya yazılımlarında meydana gelebilecek hata veya bunların sonuçlarından AKSA SOLAR hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5. Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, mevcut ya da oluşabilecek hatalarla ilgili hiçbir garanti verilmemektedir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı AKSA SOLAR sorumlu tutulamaz.

6. Site’deki başvuru formlarının yalnızca doldurulmuş olması kullanıcılara herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.

7. Site AKSA SOLAR'ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. AKSA SOLAR, bu internet sitelerinin içerikleri ve/veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

8. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. AKSA SOLAR, Kullanım Koşulları’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.

9. Kullanım Koşulları AKSA SOLAR'ın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak göstermek suretiyle dahi herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz 

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Site’deki her türlü veri AKSA SOLAR'ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere Site’deki hiçbir veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, başka bir dile çevrilemez ve başka bir bilgisayara yüklenemez.

2. AKSA SOLAR, Site üzerinden vermiş olduğunuz kişisel ve/veya kişisel olmayan (Site’de yapılan işlemlere dair istatistiki veriler ve benzeri) bilgileri, AKSA grup şirketleri ile paylaşabilir, AKSA grup şirketlerine iletebilir ve/veya işleyebilir. Kullanıcı, bilgilerini Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girmekle, bilgilerinin AKSA SOLAR tarafından bu madde kapsamında kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3. AKSA SOLAR kullanıcı tarafından Site’ye girilen bilgileri yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve/veya değişime karşı korumak amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler almıştır. Ancak internetin yapısı gereği hiçbir sistem tamamen güvenli değildir ve bu nedenle bilgiler herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilir. Kullanıcı böyle bir durumda AKSA SOLAR'ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

4. Resmi makamların talebi ve/veya kullanıcının AKSA SOLAR sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini etkileyecek herhangi bir müdahale, elektronik saldırı yaptığının tespit edilmesi üzerine AKSA SOLAR kullanıcının bilgilerini araştırma ve mevzuat gereği yasal mercilere bildirme hakkını haizdir.

5. AKSA SOLAR ve/veya AKSA grup şirketleri, Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen kullanıcı bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve benzeri yollarla kullanıcıya pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, aksine bir yazılı bildirim olmadıkça, AKSA SOLAR'ın ve/veya AKSA grup şirketlerinin kendisine yönelik yukarıdaki iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmektedir.

6. Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması için zaman zaman “cookie” adı verilen ve kullanıcının Site’yi ne zaman ve nasıl kullandığını gösteren bilgiler, Site’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. (cookie kullanımı bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bu yöntemi kullanmaktadır.)

7. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. AKSA SOLAR, Gizlilik Politikası’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.